Hòa thượng Thích Lệ Trang

Hòa thượng Thích Lệ Trang: “Một Tăng sĩ sống có kỷ...

Là một Tăng sĩ, tôi có duyên may được sinh ra và lớn lên trong môi trường Phật giáo, từ sự giáo dục của...
Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến

Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến: “Mong Giáo hội mở các...

Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, Phó Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM:...

Đại đức Thích Nguyên Huấn (Đắk Lắk): “Đầu tư cho giáo...

Đại đức Thích Nguyên Huấn, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh Đắk Lắk nhận định "Đầu tư cho giáo dục mầm...
Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ (TP.HCM)

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ (TP.HCM): “Cần quan tâm đến sinh...

Là người công tác trong ngành Hoằng Pháp nhiều nhiệm kỳ, Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị...
Thượng tọa Thích Tâm Đức

Thượng tọa Thích Tâm Đức: “Giáo hội cần có tiêu chí...

Trải qua 8 nhiệm kỳ xây dựng và trưởng thành, GHPGVN không ngừng lớn mạnh, phát triển, số lượng tự viện, Tăng Ni, tín...
Đại đức Thích Viên Hải (Quảng Nam)

Đại đức Thích Viên Hải (Quảng Nam): “Cần có sự thống...

Đại đức Thích Viên Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Nam: “Cần có sự thống nhất trong các phát...
Đại đức Thích Thanh Tâm (Hà Nội)

Đại đức Thích Thanh Tâm (Hà Nội): “Cần có chuyên ngành...

GHPGVN với những giá trị, đường hướng hoạt động đang tỏ rõ vai trò trong phạm vi quốc gia cũng như trên bình diện quốc...
Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Giới: “Sự thay đổi chưa...

Trước đây, khi được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh, các vị tôn túc chỉ tham gia chứng minh các hoạt động Phật...
Trưởng lão Hòa thượng Châu Ty

Trưởng lão Hòa thượng Châu Ty: “Tôi thấy Giáo hội mỗi...

Với cương vị là Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, đại diện cho Phật giáo Nam tông Khmer, tôi thấy bản thân...
Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa (TP.HCM)

Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa (TP.HCM): “Cần quan tâm đến giấy...

Đó là những tâm tư, nguyện vọng của Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 6 (TP.HCM) hướng tới Đại...