Home Văn kiện - tham luận

Văn kiện - tham luận

Danh sách tấn phong giáo phẩm Ni sư tại Đại hội...

HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ——————- BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –...

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần...

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (2022 - 2027) Giáo hội Phật giáo Việt Nam được chính thức diễn...

Diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn...

Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh; Kính bạch Chư tôn đức Hòa thượng, Thượng...

Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn...

Diễn văn khai mạc của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đại hội Đại biểu...

Chương trình mục tiêu, phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ --------------------- CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NHIỆM KỲ IX (2022 - 2027)   A. BỐI...

Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ --------------------------------- BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NHIỆM KỲ VIII (2017 - 2022)  A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH...

Phật giáo Thái Nguyên với những phương thức xây dựng Giáo...

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên  Thái Nguyên là một vùng đất có lịch sử lâu đời, xuất phát từ vị trí...

Kỷ cương để hoàn thiện bản thân là nền tảng của...

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế  Kính thưa Đại hội! Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định: “Sự thống nhất Phật...

Một số khó khăn, giải pháp khắc phục trong hoạt động...

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại hội! Phật giáo là một trong những tổ...

Bước chuyển thời đại trong hệ thống tổ chức Giáo hội...

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang Tóm Tắt Giáo hội Phật giáo Việt Nam hơn 40 năm hình thành và phát triển, trải qua 8...