Đại đức Thích Minh Phú: “Mong Giáo hội nghiêm khắc trong việc chấn chỉnh đạo đức người tu sĩ”

Xuất bản

Với Tăng Ni, Phật tử, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc là sự kiện quan trọng nhằm hoạch định phương hướng hoạt động cho 5 năm tới của GHPGVN, nhiều ý nguyện, kỳ vọng nhưng trong một tấm lòng với Đạo, mong có sự thay đổi làm cho Phật giáo ổn định, hội nhập.

Với Tăng Ni, Phật tử, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc là sự kiện quan trọng nhằm hoạch định phương hướng hoạt động cho 5 năm tới của GHPGVN.

Trong ý nghĩa ấy, người Phật tử, cả xuất gia và tại gia, đều có nhiều ý nguyện, kỳ vọng nhưng trong một tấm lòng với Đạo, mong có sự thay đổi làm cho Phật giáo ổn định, hội nhập và phát triển trong xã hội hiện đại.

Đại đức Thích Minh Phú, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM, vị tu sĩ chủ trương xây 460 cây cầu ở nông thôn (tính từ đầu 2017 đến nay) và nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa khác. 

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 là sự kiện trọng đại để GHPGVN nhìn lại chặng đường 5 năm đã qua và vạch ra những đường hướng phát triển trong tương lai.


Đại đức Thích Minh Phú

Tôi tin tưởng, mong GHPGVN sẽ lấy giới luật làm nền tảng, nghiêm khắc trong việc chấn chỉnh đạo đức người tu sĩ, vì muốn mạng mạch Phật pháp mãi lưu truyền thì không gì quan trọng hơn việc giữ gìn giới luật.

Là người tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội, tôi luôn tâm niệm “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”, người xuất gia ngoài hạ thủ công phu, còn cần phải vì lợi lạc quần sanh mà dấn thân giúp đời.

Ngoài ra, hiện nay còn nhiều tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ trẻ chưa chú trọng, chưa có điều kiện để tham gia vào các công tác từ thiện xã hội của Phật giáo. Do đó, thiết nghĩ Giáo hội cần đưa hoạt động từ thiện trở thành một “học phần tiên quyết” trên bước đường tu học của người xuất gia.

Có như vậy, việc thọ Bồ-tát giới mới trở nên thật sự ý nghĩa, giá trị của người tu đối với đời sống trên tinh thần “Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật.

Nguồn: GNO

Tin tức mới nhất

Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn GHPGVN sau thành công Đại hội IX

Chiều tối ngày 29/11, tại trụ sở Chính phủ Hà Nội, Thủ tướng Phạm...

Nội dung liên quan

Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn GHPGVN sau thành công Đại hội IX

Chiều tối ngày 29/11, tại trụ sở Chính phủ Hà Nội, Thủ tướng Phạm...