Đề án tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc – NK.2022-2027

Xuất bản

Dựa trên Cơ sở Pháp lý, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII suy tôn và suy cử vào ngày 22/11/2017. Theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sau 5 năm hoạt động, Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự sẽ tổng kết đánh giá thành tựu Phật sự nhiệm kỳ (2017 – 2022), đồng thời hoạch định đề ra phương hướng chiến lược phát triển Phật sự cho toàn Giáo hội trong 5 năm tiếp theo (2022-2027). 

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam xây dựng đề án tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ (2022 – 2027) như sau:

Về mục đích, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhằm: 

  • Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
  • Thảo luận thông qua chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022 -2027) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
  • Suy tôn bổ sung Thành viên Hội Đồng Chứng minh GHPGVN;
  • Suy cử Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
  • Thông qua danh sách tấn phong Giáo phẩm;
  • Công tác khen thưởng;
  • Một số công tác khác.

Một số thông tin chi tiết khác xin được cập nhật trong tài liệu dưới đây: 

Link tải tại đây:  Đề án tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Tin tức mới nhất

Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn GHPGVN sau thành công Đại hội IX

Chiều tối ngày 29/11, tại trụ sở Chính phủ Hà Nội, Thủ tướng Phạm...

Nội dung liên quan

Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn GHPGVN sau thành công Đại hội IX

Chiều tối ngày 29/11, tại trụ sở Chính phủ Hà Nội, Thủ tướng Phạm...