Giới thiệu về Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Xuất bản

Hiến chương hội Phật giáo Việt Nam được thống nhất và thông qua tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc. Từ thời điểm Giáo dục được thành lập vào năm 1981, Hiến chương đã trải qua 6 lần thay đổi, bản Hiến chương mới được chính thức hóa thông qua Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (2017 – 2022) bao gồm 13 chương and 71 điều.

1. Hiến chương Hội Phật giáo Việt Nam

Hiến chương hội Phật giáo Việt Nam bao gồm: Lời nói đầu, 13 chương và 71 điều.

Hiến chương đã được trải qua 6 lần sửa đổi, được điều chỉnh lần thứ nhất tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ II năm 1987, lần thứ hai tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ III năm 1992, lần thứ ba tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc IV năm 1997, lần thứ tư tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ VI năm 2007, lần thứ năm tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ VII 2012.

Hiến chương Phật giáo Việt Nam

Hiến chương Hội Phật giáo Việt Nam

Bản Hiến chương chính thức được thông qua tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ VIII năm 2017, được xây dựng dựa trên cơ sở kế thừa những ưu tiên của Hiến chương trình đầu tiên được Hội nghị Đại biểu Phật giáo toàn quốc Việt Nam nước thông tin trí tuệ nhất năm 1981.

Về tổng quan, nội dung của Hiến chương gồm: 

Chương I: DANH XƯNG – HUY HIỆU – ĐẠO KỲ

Chương II: MỤC ĐÍCH – THÀNH PHẦN

Chương III: NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG THƯỞNG THỨC

Chương IV: HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

Chương V: HỘI ĐỒNG TRỊNH

Chương VI: GIÁO HỘI GIAO GIÁO VIỆT NAM CẤP TỈNH, THÀNH

Chương VII: GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CẤP QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

Chương VIII: ĐẠI HỘI – HỘI NGHỊ

Chương IX: GIÁO

Chương X: TỰ VIỆN VÀ THÀNH VIÊN

Chương XI: TÀI LIỆU – TÀI LIỆU

Chương XII: TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC VÀ KỶ LUẬT

Chương XIII: CHƯƠNG TRÌNH HIỂN THỊ LỰC VÀ SỬA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH HIỂN THỊ

2. Các khái niệm khác nhau trong Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc

Để hiểu thêm về Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc, dưới đây Truyền hình An Viên xin gửi bạn đến một số biến phổ của thuật ngữ cần được nắm rõ.

Đại hội Phật giáo có đích, nghĩa là gì? 

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc được diễn ra 5 năm 1 lần nhằm tôn Đức Pháp chủ và Hội đồng Chứng minh; suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự và Hội đồng Trị sự Hội đồng Phật giáo Việt Nam cùng các cơ quan trực thuộc, lãnh đạo Ban, Viện Trung ương nhằm điều hành mọi hoạt động của Giáo hội trong 5 năm tiếp theo. Ngoài ra, Đại hội cũng là cơ quan quyền lực nhất trong vai trò diễn giải pháp và đưa ra các quy định về giáo dục.

Hình ảnh Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII

Hình ảnh Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.

Pháp chủ là gì?

Pháp chủ danh xưng đầy đủ là: Pháp chủ Hội đồng minh hoặc Thiền gia Pháp chủ là ngôi vị cao nhất của Hội đồng Phật giáo Việt Nam.

Pháp chủ là người đứng đầu Hội đồng Chứng minh, thay mặt Hội đồng Chứng minh ban hành các Giáo dục chỉ, các văn bản quan trọng nhất, đại diện cho Giáo hội trong các hoạt động đối ngoại. Ngôi vị Pháp chủ chỉ được suy tôn bởi Đại hội Phật giáo toàn quốc và là ngôi vị suốt đời.

Cố Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận - Cố Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch - Cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Cố Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận – Cố Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch – Cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Chư Tăng Ni là gì?

Chu trong Phật từ điển được chỉ đến số nhiều “Các Tăng Ni”. Trong đó Tăng là chỉ người đàn ông xuất gia từ đạo Phật. Ni là người phụ nữ xuất gia từ đạo Phật. Tăng ni là chỉ chung các vị xuất gia theo đạo Phật, bao gồm cả nam và nữ.

Trên đây là một số thông tin cần biết về Hiến chương giáo hội và Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc. Mời Quý Đại biểu theo dõi thêm các thông tin về Đại hội Đại biểu Phật giáo khác tại trang!

Tin tức mới nhất

Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn GHPGVN sau thành công Đại hội IX

Chiều tối ngày 29/11, tại trụ sở Chính phủ Hà Nội, Thủ tướng Phạm...

Nội dung liên quan

Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn GHPGVN sau thành công Đại hội IX

Chiều tối ngày 29/11, tại trụ sở Chính phủ Hà Nội, Thủ tướng Phạm...